Produkty

„TERMARUST” formalnie gwarantuje skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego na okres pięciu lat, ale nadmienić trzeba, że przeglądy najwcześniej zabezpieczonych tą metodą mostów, (w Kanadzie i USA) wykazały, że po upływie 25 lat powłoki antykorozyjne są w dalszym ciągu skuteczne. Nie jest to sprawą przypadku, dane te potwierdzają przeglądy ponad 1500 zabezpieczonych w oparciu o technologię TERMARUST mostów.

 

Co w takim razie stanowi sekret skuteczności technologii TERMARUST?

 

Podstawową i kluczową przyczyną jest fakt, iż powłoki TR są cały czas aktywne chemicznie

 • neutralizują przez cały czas kwasy, usuwają wilgoć i tworząc hydrofobową barierę odcinają dostęp tlenu do metalu
 • wiążą się polarnie z powierzchnią stali, naładowaną ładunkiem ujemnym, pasywują powierzchnię i powstrzymują postęp korozji, nawet w przypadkach gdy już się ona pojawiła

 

Nie bez znaczenia jest również cecha mechaniczna preparatu TR – przez cały czas zachowuje elastyczność i rozciągliwość, poddając się termicznym zmianom wymiarów elementów konstrukcji zabezpiecza ją , pokrywając szczelną powłoką, bez względu na rozszerzanie się i kurczenie stalowych elementów.

 

 

Kolejną cechą, która szczególnie w niezwykle dbałej o ochronę środowiska w Kanadzie, staje się niejednokrotnie rozstrzygającym argumentem, decydującym o wyborze technologii TR, jest bezpieczny dla środowiska skład chemiczny aplikowanych środków. Preparaty, o lekkim alkalicznym odczynie, nawet w przypadku gdyby dostały się do gleby lub wody, nie stanowią żadnego zagrożenia i w krótkim czasie ulegają samoistnej biodegradacji.

 

Jak wykazały specjalistyczne badania toksyczności (testy na rybach) preparaty TR 2100/2200 HR CSA są około 400 razy mniej toksyczne od jakichkolwiek innych preparatów antykorozyjnych stosowanych na świecie i zostały uznane za nietoksyczne.

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, należy z kolei podkreślić, że stosowane w technologii TERMARUST preparaty nie zawierają żadnych lotnych związków organicznych i wykonujący zabezpieczenia pracownicy nie są narażeni na wdychanie żadnych szkodliwych oparów, czy też rozpuszczalników.

 

System TR znajduje zastosowanie do zabezpieczania następujących ustrojów konstrukcyjnych:

 • wszelkiego typu konstrukcji mostowych, w tym:
  • kładek dla pieszych nad autostradami
  • mostów stalowych (np. kolejowych)
 • stalowych słupów energetycznych oraz trakcyjnych,
 • konstrukcji wsporczych i stalowych elementów infrastruktury przemysłowej,
 • nośnych konstrukcji stalowych (np. w budownictwie),
 • stalowych konstrukcji pracujących w warunkach dużych wahań temperatury,
 • stalowych konstrukcji w hydroelektrowniach,
 • zbiorników i rurociągów w przemyśle chemicznym, petrochemicznym (nafto i gazociągi),
 • innych konstrukcji i elementy stalowych narażonych na kontakt z solanką,
 • zabezpieczeń w przemyśle stoczniowym i motoryzacyjnym.

 

Na system TERMARUST składa się technologia przygotowania powierzchni i jej zabezpieczania, przy użyciu następujących preparatów:

 • Termarust TR 2200 LV penetrant (z dużą zawartością czynnika aktywnego tj. kopolimeru sulfonianu wapnia). Pozostaje on ciągle aktywny, nie wysycha i zatrzymuje korozję.
 • Termarust TR 2100 HR CSA „topcoat” – wierzchnia warstwa. Preparat kryjący, który może być wyprodukowany w dowolnym, zamówionym przez klienta kolorze (szary jest kolorem standardowym)
 • Termarust Termaclean 7101 (płyn do usuwania chlorków). Stosowany jest jako dodatek do wysokociśnieniowego mycia, przygotowywanych do zabezpieczenia powierzchni. Oczyszczanie powierzchni wykonywane jest wodą o temperaturze 85 OC, z 1% dodatkiem Termaclean 7101, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 350 bar. Proces ten przerywa chemiczne wiązania pomiędzy powierzchnią stali a aktywnymi jonami różnych soli tj. chlorkami, azotanami i siarczanami.
 • Termarust TRT 01 – rozpuszczalnik. Stosowany jako dodatek do TR2100 HR CSA podczas prac w temperaturze poniżej +2 OC.

 

Całość uzupełniają, dostarczane przez TR testy, pozwalające ocenić stan przygotowanej do zabezpieczenia powierzchni. Są to testy określające zawartość chlorków, azotanów i siarczanów na badanej powierzchni.

 

Zarówno Termarust TR 2100 HR CSA jak i Termarust TR 2200 LV zawierają ten sam komponent aktywny tj. sulfonian wapnia, ale w różnych stężeniach a także zawierają one inne dodatkowe komponenty, wynikające z funkcji preparatu.

 

Penetrant TR 2200 ma mniejszą lepkość od TR 2100 (środka kryjącego) i charakteryzuje się doskonałą zdolnością do wnikania (penetrowania) we wszelkie, minimalne szczeliny łącznie z tymi „zapieczonymi” przez korozję.

 

Cecha ta jest kluczową dla efektywnego „leczenia” skorodowanych węzłów i ich ochrony przed postępem procesu rdzewienia.

 

Penetrant wniknie w każdą szczelinę, spoinę, w niedostępne i niewidoczne miejsca styku pomiędzy kształtownikami stalowymi, pod łby nitów, pod nakrętki i podkładki, wniknie nawet w skorodowane gwinty, wszędzie przerywając proces postępującej korozji i skutecznie zabezpieczy konstrukcję przed degradacją.

 

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że cechy te spowodowały, iż penetrant Termarust TR 2200 LV stosowany jest do usprawniania zablokowanych, „zapieczonych” łożysk podpór mostowych, i uchronił już mostów przed poważnymi uszkodzeniami.

 

Zdolność tego preparatu do skutecznego działania w środowisku wysokiego zasolenia, pozwala na skuteczne zabezpieczanie stosowanych w górnictwie stalowych elementów konstrukcyjnych, ram nośnych i metalowych obudów maszyn górniczych.

 

GŁÓWNE ZALETY TECHNOLOGII TERMARUST:

 • preparaty TR 2100 /2200 HR CSA posiadają najwyższą zawartość aktywnego sulfonianu wapnia, związku chemicznego o znanych właściwościach antykorozyjnych, w przemyśle znany jako dodatek do olejów i smarów;
 • TERMARUST ma ponad 20-letnie doświadczenie w zatrzymywaniu korozji wżerowej i powierzchniowej konstrukcji stalowych mostów, wysokich słupów i budynków. TR jest jedynym systemem antykorozyjnym na świecie, który daje gwarancję na zabezpieczenie wszelkich typów połączeń i węzłów , w tym nitowanych, skręcanych, spawanych itp. Wszystkie firmy, poza TR, wyłączają gwarancje na te elementy z ogólnej gwarancji na skuteczność działania zabezpieczenia.
 • Dla typowych struktur stalowych system TR daje oszczędności w wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych o 30 do 50 % kosztów zabezpieczeń z zastosowaniem tradycyjnych systemów antykorozyjnych (niższa pracochłonność i czas wykonania przy zasadniczo jednowarstwowym pokryciu, niższy koszt rusztowań (o połowę niższe obciążenia rusztowań ze względu na poruszający się wzdłuż mostu agregat dla wysokociśnieniowego, wodnego czyszczenia powierzchni w porównaniu z agregatem do piaskowania na rusztowaniu).
 • Przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji producenta właściciele lub operatorzy obiektów wybudowanych ze stali, uzyskają ponad 25 letnią skuteczność działania zabezpieczeń.